Deneysel / Kısa

Yaşam ve ölüm arasında kendi varlığını anlamlandırma arayışında olan insanlığın yok oluş öyküsü.

Yazan & Yöneten